Agraïments

Després d’haver acabat aquest treball m’agradaria poder donar les gràcies a tots aquells que m’han ajudat en el procés. 

En primer lloc vull agrair a la meva tutora del Treball de Recerca Núria Nogúes la paciència que ha tingut al portar-me el treball, però sobretot, el fet que sigui una admiradora tan incondicional de la literatura i de Shakespeare, ja que crec que ha sigut molt profitós pel meu treball. També per haver estat tan crítica a l’hora de corregir-me’l, i encara més sabent la indiferència que alguns tutors han mostrat davant d’alguns dels seus alumnes en el Treball de Recerca.

En segon lloc a la Mama, al Papa i a la Pita, la meva família, per ser tan comprensius amb l’estrès que segon de batxillerat juntament amb el Treball de Recerca comporta i ajudar-me en tot allò que ha estat a les seves mans i més. També als meus amics, per obligar-me a sortir de casa i fer-me oblidar les meves cabòries. Especialment a la meva amiga Isaura, per ajudar-me, juntament amb el meu germà Marc, en el disseny de la portada d’aquest treball i al meu oncle Ramon Mallafré en fer-ho en el de la pàgina web. Així com també a l’Adri perquè des del primer moment ha cregut en aquest projecte i m’ha animat i encoratjat moltíssim en els moments més difícils.

A en Xavi Font per ser el motor d’arrencada del meu Treball de Recerca, per haver fet possible el meu accés a la biblioteca de la Universitat Rovira i Virgili, per oferir-se a ser el creador de la pàgina web on es pot consultar aquest treball i per mostrar-se sempre tan servicial sense esperar mai res a canvi.

A en Carlos Quiroga per prestar-me llibres de la Universitat de Santiago de Compostel·la que m’han estat de gran ajuda per poder realitzar el treball, per ser un gran amant i admirador de Shakespeare, i per tenir no només l’amabilitat d’escriure’m el pròleg d’aquest mateix, amb les molèsties que li ha pogut comportar, sinó també per fer-ho d’una manera tan atractiva.

A en César Porcél per ser qui em va introduir a Shakespeare i a la seva obra de Romeu i Julieta a més d’oferir-se per ajudar-me durant el procés del treball.

Al Marcel Bargalló per interessar-se pel meu treball i demostrar-me una vegada més la seva bondat i el seu afany d’ajudar als altres com poques persones que conec ho saben fer i per prestar-me tota la informació que ell ha cregut que em podia ser d’utilitat.

I per últim a la Marta Vallinoto, que, sense conèixer-me personalment al assabentar-se de la temàtica del meu treball es va brindar per qualsevol dubte que tingués i per deixar-me informació de gran utilitat per a mi.

I encara que sembli un tòpic, ha estat la suma de tots ells el que ha fet possible que jo pogués realitzar aquest treball.

Leave a Reply