Pentàmetre iàmbic

Un pentàmetre iàmbic consta d’un model de vers de cinc peus, cada un dels quals està compost normalment de dues síl·labes, una no accentuada seguida d’una accentuada, amb una síl·laba opcional no accentuada al final. 

El seu ritme es pot descriure de la manera següent:

da

DUM

 

Una línia de pentàmetre iàmbic són cinc peus iàmbics en un mateix vers:

da

DUM

da

DUM

da

DUM

da

DUM

da

DUM

 

A la mètrica anglesa normalment es representa amb una “˘” la síl·laba àtona i amb una “´” la síl·laba tònica. Seguint aquest criteri, el pentàmetre iàmbic es representaria de la següent manera:

˘

´

˘

´

˘

´

˘

´

˘

´

 

El vers “To swell the gourd, and plump the hazel shells”1 (Oda a la tardor, John Keats), n’és un exemple:

˘ ´ ˘ ´ ˘ ´ ˘ ´ ˘ ´
To swell the gourd, and plump the ha- -zel shells

 

El pentàmetre iàmbic és el metre més comú en la poesia anglesa; s’usa en moltes formes poètiques de la poesia anglesa de caire greu. En William Shakespeare o en Christopher Marlowe van composar gran part de la seva obra dramàtica amb aquesta mètrica, i Shakespeare, a més a més, la va utilitzar en els seus sonets.

 

Depenent del que el discurs, el personatge, o la situació el pentàmetre iàmbic pot ser extremadament regular o amb prou feines regular. I la irregularitat pot fer una enorme diferència dramàtica. Considerant aquest únic vers de l’obra Juli Cèsar: “Friens, Romans, countrymen, lend me your ears!”2. Si el vers fos completament regular, escoltaríem això:

˘ ´ ˘ ´ ˘ ´ ˘ ´ ˘ ´
Friends, Ro- -mans, coun- -try- -men, lend me your ears!

 

Però és irregular. El vers comença amb una síl·laba tònica, capgirant el pentàmetre iàmbic establert just en el moment on l’emissor pren el control dels fets polítics de l’obra:

´ ´ ˘ ´ ˘ ´ ´ ˘ ˘ ´
Friends, Ro- -mans, coun- -try- -men, lend me your ears!

 

També hi ha altres formes possibles. Per exemple, el vers pot accelerar-se: comença amb un mot monosíl·lab i s’atura, continua amb una paraula de dues síl·labes i s’atura, prossegueix amb un mot de tres síl·labes (tots aquests mots essent similars en significat els uns dels altres) i s’atura, i finalment diu “lend me your ears”3, una oració de quatre paraules que completa el procés d’anar sumant síl·labes.

 

1 “Per omplir la carbassa i d’un dolç gra les avellanes”

2 “Amics, romans, compatriotes, presteu-me atenció!”

3 “presteu-me atenció”

Leave a Reply