Destí

Normalment les tragèdies són més properes a patir els efectes del destí, que controla les forces de l’Univers. En l’obra de Macbeth el destí l’encarna les bruixes. En la de Hamlet apareix una força que no pot ser entesa pels humans i que controla les seves vides. En les les comèdies el destí és substituït per l’amor, que és el que influeix en les seves vides.

En les tragèdies l’Univers normalment té un paper hostil i amenaçador, que comporta la mort inevitable dels protagonistes. A vegades però, es dubta entre si el vertader causant de la seva mort és el destí o les accions dels personatges. Un clar exemple és l’obra de Romeu i Julieta, on els personatges al·ludeixen al destí com a causa de la seva desgràcia, però on són les accions dels mateixos personatges qui els porten a la mort.

Leave a Reply