Temes

La majoria dels acadèmics no ha pogut assignar una temàtica específica de l’obra. Les seves diferents interpretacions continuen sent estudiades per diversos acadèmics i experts en la vida de Shakespeare. Els temes que apareixen a l’obra són els següents:

Leave a Reply